Przypominamy, iż jest dostępna pomoc online, umożliwiająca łatwe poruszanie się w nowym panelu i opisująca wszystkie popularne czynności. Zapraszamy do korzystania z portalu pomocy.

POMOC


Kontakt

Najszybszy sposób – formularz kontaktowy

Załącznik - jeśli jest konieczny.

Dane adresowe

ACTIVE 24 Sp. z o.o.
Ul. Barkocińska 6,
03-543 Warszawa

Zarejestrowana przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy spółki: 100.000 PLN w całości wniesiony.

Infolinia ogólna:
(22) 295 08 88